Actualiteit

Onderzoek naar het aanpassen van bedieningstijden.

Onderzoek naar het aanpassen van bedieningstijden. 03/06/2020

Beste,

In het kader van een onderzoek naar het aanpassen van bedieningstijden nodigen we u graag uit om mee te werken aan een optimaal en afgestemd waterwegennetwerk.

In de binnenvaartketen streven belanghebbenden continue naar efficiëntiewinst en een superieure dienstverlening voor hun klanten (en leden). Een betrouwbare en voldoende beschikbare waterweg is hierbij van kapitaal belang. Om hieraan te voldoen engageert De Vlaamse Waterweg zich om de bedieningstijden van kunstwerken op regelmatige basis te evalueren en indien nodig/waar mogelijk aan te passen in functie van de waterweggebruiker.

De bedieningstijden van sluizen en bruggen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de maximale transportcapaciteit en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse waterwegen. Net daarom wil De Vlaamse Waterweg met dit project nagaan of de huidige bedieningstijden van kunstwerken binnen eenzelfde of verschillende corridor(s) optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit rekening houdende met de (economische) noden van zowel de beroeps- als pleziervaart.

Het standaardiseren van bedieningstijden heeft het potentieel om de concurrentiepositie t.o.v. van buurlanden te versterken, schepen optimaler in te zetten, de wachttijden aan kunstwerken te reduceren en bijgevolg de algehele efficiëntie van de binnenvaart te verbeteren.

Met de respectievelijke voordelen in het achterhoofd, is het onze visie dat dit vooral een project mét en vóór de belanghebbenden moet worden. We doen dus graag een oproep naar alle organisaties die willen bijdragen tot het optimaliseren van bedieningstijden om de volgende korte enquête in te vullen. Deze enquête neemt hoogstens 10 minuten van uw tijd in beslag. De deadline voor het invullen van de enquête is 30 juni 2020.

Deelnemen kan via onderstaande link:
<< Klik door naar de korte enquête >>

De Vlaamse Waterweg zal de resultaten van deze enquête grondig analyseren en is bereid om op basis van deze vaststellingen de huidige bedieningstijden van kunstwerken te herevalueren.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Koen Maeghe Afdelingshoofd Sturing – De Vlaamse Waterweg NV

UPDATE CORONAVIRUS/COVID-19 maatregelen – DE VLAAMSE WATERWEG nv

UPDATE CORONAVIRUS/COVID-19 maatregelen – DE VLAAMSE WATERWEG nv09/04/2020

Met het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 (aangepast op 3 april 2020) (bijlage) werden Havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan vastgesteld als essentiële diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van België en de behoeften van de bevolking. Dit maakt dat deze diensten verzekerd dienen blijven te worden

Open oproep: VIL-subsidies voor innovatieve logistieke bedrijfsprojecten

Open oproep: VIL-subsidies voor innovatieve logistieke bedrijfsprojecten23/10/2019

In elk bedrijf leven er ideeën om logistieke processen, producten of diensten te vernieuwen, ook in uw bedrijf. Maar een idee omzetten in een concrete vernieuwing, vraagt een flinke inspanning. Laat deze inspanning financieel ondersteunen via het VIL-subsidiebudget voor bedrijven in de logistieke sector!

Zowel pure onderzoeksprojecten voor iets dat nog in zijn kinderschoenen staat, als ontwikkelingsprojecten voor iets dat al meer matuur is en het ‘upscalen’ van kleinschalige demo’s naar pilootprojecten komen in aanmerking. Afhankelijk van het type project, en het risico dat daaraan verbonden is, gaan de steunpercentages van 25% tot 60%.

Heeft u een projectidee dat als onderzoeks-, ontwikkelings- of pilootproject in aanmerking kan komen? Schrijf dan in op deze oproep!

Viabuild opent de deuren voor het grote publiek

Viabuild opent de deuren voor het grote publiek27/09/2019

Viabuild opent de deuren voor het grote publiek

Bezoek op zondag 6/10/19 de nieuwe hoofdzetel van ons netwerklid Viabuild op haar nieuwe hoofdzetel in Puurs.

Je kan er kennis maken met de vele activiteiten en projecten van Viabuild.

Viabuild verenigt sinds 2013 een fusie van aannemingsbedrijven gespecialiseerd in wegeniswerken, afbraak- en grondwerken, asfaltwerken, de productie van asfalt en beton, asbestverwijdering, burgerlijke bouwkunde en rioolrenovatie. Ze zijn een geïntegreerd aannemingsbedrijf met 790 werknemers in zeven werkdomeinen. Viabuild investeert in talent, in technologie, in veiligheid en in duurzaamheid om hoogkwalitatief werk te kunnen afleveren. De Viabuild groep is een grote Belgische speler met een omzet van 170 miljoen in 2018 en is actief in zowel de publieke als private sector.

De Vlaamse Waterweg en VOKA zetten logistieke troeven van de binnenvaart in de spotlights 17/05/2019

De Vlaamse Waterweg en VOKA zetten logistieke troeven van de binnenvaart in de spotlights

LAAKDAL - Voka - KvK Limburg & Mechelen-Kempen, De Vlaamse Waterweg nv en Netwerk De Scheepvaart vzw  bundelden vandaag de krachten om nog meer ondernemers te overtuigen van de transporttroeven van de binnenvaart. Op het event werden bedrijfsleiders uitgenodigd om de economische en ecologische voordelen te ontdekken aan de hand van rondleidingen en boeiende getuigenissen van binnenvaartgebruikers.

oproep tweede proefproject van Stad Antwerpen voor slimme logistiek en stadsdistributie via binnenvaart29/01/2019

oproep tweede proefproject van Stad Antwerpen voor slimme logistiek en stadsdistributie via binnenvaart

Stad Antwerpen lanceerde een tweede oproep i.s.m. De Vlaamse Waterweg nv voor het indienen van slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio.
Daarmee gaat de stad opnieuw op zoek naar een project voor vrachtverkeer en stedelijke distributie via binnenvaart, aan het Lobroekdok.

Steunmaatregel voor palletvervoer via binnenvaart: 4de oproep 24/01/2019

Marktpartijen die in aanmerking wensen te komen voor de nieuwe steunmaatregel kunnen vanaf 30 november 2018 tot en met 29 juni 2019 bij De Vlaamse Waterweg nv hun aanvraag voor concrete initiatieven indienen dit voor zowel investeringssteun als exploitatiesteun. Het voorziene steunbedrag voor deze vierde oproep bedraagt 1.000.000 euro.

NIEUWE EN INNOVATIEVE IMPULSEN VOOR HET VLAAMSE HINTERLAND06/11/2017

NIEUWE EN INNOVATIEVE IMPULSEN VOOR HET VLAAMSE HINTERLAND

Vlaanderen heeft de ambitie ‘dé logistieke draaischijf van Europa’ te worden. Ondanks de geplande en reeds uitgevoerde infrastructurele ingrepen, zijn er een aantal factoren die de status van ‘Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa’ bedreigen. Ook de Vlaamse zeehavens hebben hieronder te lijden en zijn op zoek naar nieuwe en innovatieve impulsen die het vervoer van goederen van en naar het hinterland vlotter en efficiënter moeten doen verlopen.