Actualiteit

oproep tweede proefproject van Stad Antwerpen voor slimme logistiek en stadsdistributie via binnenvaart29/01/2019

oproep tweede proefproject van Stad Antwerpen voor slimme logistiek en stadsdistributie via binnenvaart

Stad Antwerpen lanceerde een tweede oproep i.s.m. De Vlaamse Waterweg nv voor het indienen van slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio.
Daarmee gaat de stad opnieuw op zoek naar een project voor vrachtverkeer en stedelijke distributie via binnenvaart, aan het Lobroekdok.

Steunmaatregel voor palletvervoer via binnenvaart: 4de oproep 24/01/2019

Marktpartijen die in aanmerking wensen te komen voor de nieuwe steunmaatregel kunnen vanaf 30 november 2018 tot en met 29 juni 2019 bij De Vlaamse Waterweg nv hun aanvraag voor concrete initiatieven indienen dit voor zowel investeringssteun als exploitatiesteun. Het voorziene steunbedrag voor deze vierde oproep bedraagt 1.000.000 euro.

Bedrijfsbezoek Aurubis Olen: THE MENTAL SHIFT

Bedrijfsbezoek Aurubis Olen: THE MENTAL SHIFT16/11/2017

Het Netwerk De Scheepvaart werd 10 jaar geleden opgericht met als belangrijkste taken de promotie en verdere ontwikkeling van de binnenvaart onder het beheer van het waterwegennet van nv De Scheepvaart. De belangrijkste doelstelling : het gebruik van de binnenvaart door het bedrijfsleven te bevorderen. Én via haar netwerking alle beschikbare commerciële kennis over de binnenvaart te bundelen maar vooral te delen met alle ondernemers en transportorganisatoren die een modal shift overwegen.

Meer informeren, meer sensibiliseren én faciliteren naar meer vervoer over water. Deze ambitie wil het Netwerk nog meer concrete vorm geven. Tegen het einde van 2017 wil de raad van bestuur van het Netwerk een nieuwe missie/visie ontwikkelen waaraan een concreet actieplan gekoppeld is. Minstens is één van de doelstelling om ondernemers te inspireren om van een mental shift ook een effectieve stap te zetten naar een modal shift richting de binnenvaart.

NIEUWE EN INNOVATIEVE IMPULSEN VOOR HET VLAAMSE HINTERLAND06/11/2017

NIEUWE EN INNOVATIEVE IMPULSEN VOOR HET VLAAMSE HINTERLAND

Vlaanderen heeft de ambitie ‘dé logistieke draaischijf van Europa’ te worden. Ondanks de geplande en reeds uitgevoerde infrastructurele ingrepen, zijn er een aantal factoren die de status van ‘Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa’ bedreigen. Ook de Vlaamse zeehavens hebben hieronder te lijden en zijn op zoek naar nieuwe en innovatieve impulsen die het vervoer van goederen van en naar het hinterland vlotter en efficiënter moeten doen verlopen.