Actualiteit

Bedrijfsbezoek Aurubis Olen: THE MENTAL SHIFT

Bedrijfsbezoek Aurubis Olen: THE MENTAL SHIFT16/11/2017

Het Netwerk De Scheepvaart werd 10 jaar geleden opgericht met als belangrijkste taken de promotie en verdere ontwikkeling van de binnenvaart onder het beheer van het waterwegennet van nv De Scheepvaart. De belangrijkste doelstelling : het gebruik van de binnenvaart door het bedrijfsleven te bevorderen. Én via haar netwerking alle beschikbare commerciële kennis over de binnenvaart te bundelen maar vooral te delen met alle ondernemers en transportorganisatoren die een modal shift overwegen.

Meer informeren, meer sensibiliseren én faciliteren naar meer vervoer over water. Deze ambitie wil het Netwerk nog meer concrete vorm geven. Tegen het einde van 2017 wil de raad van bestuur van het Netwerk een nieuwe missie/visie ontwikkelen waaraan een concreet actieplan gekoppeld is. Minstens is één van de doelstelling om ondernemers te inspireren om van een mental shift ook een effectieve stap te zetten naar een modal shift richting de binnenvaart.

De firma Aurubis is hier een voorbeeld van.

De Aurubis Groep is de grootste koperproducent in Europa en wereldleider in het recycleren van koper. Jaarlijks produceren zij ongeveer 1 miljoen ton koperkathoden en meer dan 1,2 miljoen ton koperproducten. Ze hebben sites in Europa en USA.  Op deze productiesite in Olen werken bijna 600 werknemers.

Benieuwd hoe Aurubis nadenkt over haar logistieke toekomst en hoe zij haar goederenstromen wenst te organiseren. Download de presentatie.

Bekijk hier de foto's