Doelstellingen

- Een netwerking te organiseren tussen de bedrijven en verenigingen die op directe of indirecte wijze gebruik maken van de kanalen voor het vervoer van goederen.

- Het gebruik van de binnenvaart te bevorderen om op die wijze bij te dragen aan het behoud en de veiligheid op de wegen.

- Bij haar leden de kennis inzake logistiek en transport te bevorderen.

- De belangen van haar leden te verdedigen

- De samenstelling tussen de privé-sector en de overheid te bevorderen.