Wie zijn we?

Een aantal bedrijfsleiders heeft op het einde van 2007 de vzw Netwerk De Scheepvaart opgericht.
Deze vereniging heeft vooral tot doel om de binnenvaart te bevorderen en om de belangen van alle gebruikers van de binnenvaart te behartigen.

Iedereen kan het dagelijks vaststellen: onze wegen zijn overvol en het kleinste incident volstaat om urenlange files te veroorzaken. Op de kanalen is er nog voldoende ruimte om just-in-time te vervoeren. Binnenvaart is ook een  economische en milieuvriendelijke transportmodus. Als ondernemer is het ook onze verantwoordelijkheid om niet meer vrachtwagens de weg op te sturen dan strikt noodzakelijk is.

Onze vereniging zal nauw samenwerken met De Vlaamse Waterweg nv. Op die manier zullen wij de belangen van de watergebonden bedrijven optimaal kunnen verdedigen.